ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» για να αποτελέσει το κεντρικό σημείο πρόσβασης στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

http://photodentro.edu.gr/jspui/

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε σε ένα καταπληκτικό λογισμικό που αφορά την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα. Με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο μπορούν οι μετανάστες και παλιννοστούντες μαθητές να μάθουν γρήγορα τα ελληνικά.

145689518

Λογισμικό εκμάθησης των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα

ΠΕΡΗΣ & ΚΑΤΙΑ.ΠΑΜΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για όλες τις τάξεις του δημοτικού.

Πέρης & Κάτια. Πάμε σχολείο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α, Β, Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

http://www.jele.gr/

 

 

FunTwoThree

1.000 δραστηριότητες για online παιχνίδι και μάθηση, κατάλληλες για παιδιά νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Στο FunTwoThree υπάρχει μία ευρεία γκάμα από εκπαιδευτικά παιχνίδια, εκτυπώσιμα , εικαστικές εφαρμογές, βίντεο, τραγούδια, ιστορίες, φωτογραφίες καθώς και ένα εικονογραφημένο λεξικό, μία ψηφιακή βιβλιοθήκη και ένα 24ωρο ραδιόφωνο κλασικής μουσικής.

http://www.funtwothree.com/el/

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α

Το γράμμα Α

ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ

Το λογισμικό «Το Παράξενο Ταξίδι του Φουντούλη» έχει ως στόχο την γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών του νηπιαγωγείου, καθώς και της Α΄και Β΄Δημοτικού και την εξοικείωσή τους με ευρύτερα θέματα που αφορούν τον κόσμο που τα περιβάλλει.
     Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το Αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς πρεσβεύει τις αρχές ότι η γλώσσα, τα γράμματα και γενικά τα γλωσσικά φαινόμενα δεν θα πρέπει να μαθαίνονται μηχανικά στα παιδιά αλλά μέσα από καθημερινές περιστάσεις.
      Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό κειμένων και από ένα εύρος διαφορετικών ειδών δραστηριοτήτων, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού ή λάθους, επιλογής από λίστα, αντιστοιχίσεων, τοποθέτησης σε λίστες, συμπλήρωσης κενών, παραγωγής κειμένου, επίλυσης σταυρολέξων, εικονόλεξων κ.α., οι μαθητές κατανοούν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. Παράλληλα, προσεγγίζουν την επιστημονική και ακαδημαϊκή γλώσσα, η οποία είναι η κατάλληλη για την ηλικία τους και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.
    Τέλος, μέσα από τις ασκήσεις οι μαθητές μαθαίνουν να κάνουν ετυμολογία λέξεων, να ξεχωρίζουν το μεταφορικό από το κυριολεκτικό λόγο και να μελετούν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας.

fountoulis1

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. ΤΑ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗ

Το παρόν λογισμικό αφορά τη διδασκαλία της Γλώσσας, με ένα τρόπο διασκεδαστικό και πλησιέστερο στην παιδική ηλικία και τη διάθεση, σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Το περιεχόμενο είναι επιστημονικά έγκυρο και συμβαδίζει με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ. Η δομή είναι σπονδυλωτή και περνάει από τη μια ενότητα στην άλλη. Αισθητικά, προσεγγίζει ένα μικρό παιδί, καθώς διαθέτει πολλά χρώματα, τα οποία το κάνουν ευχάριστο και ελκυστικό. Το παιδί έχει τον έλεγχο, ενώ παράλληλα οι οδηγίες του λογισμικού είναι σαφείς και προσαρμοσμένες γλωσσικά στην ηλικία του. Είναι εύχρηστο και καθοδηγεί σωστά το παιδί. Επιπλέον, έχει πολλές εικόνες, βίντεο και αφηγήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας των παιδιών, ακόμα και σε ομάδες. Τέλος, δίνετε η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης στο μαθητή.

glossa-a-b-300x213 (1)

Λογισμικό για τη Γλώσσα της Α και Β τάξης δημοτικού

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΚΑΙ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Το εν λόγω λογισμικό προσεγγίζει το μάθημα της Γλώσσας με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αφού αφήνει στην άκρη τη δομή της παραδοσιακής διδασκαλίας. Όμορφες, ζωντανές εικόνες , παραμύθια, κόμικς, παιχνίδια, ευχάριστες ασκήσεις είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που το συνθέτουν, παίρνοντας τη θέση της μονολεκτικής διδασκαλίας.
    Είναι κατάλληλα δομημένο για παιδιά της Γ΄και Δ΄Δημοτικού, καθώς είναι εύκολο στη χρήση του αφού υπάρχουν σαφείς γραπτές και ηχογραφημένες οδηγίες  και ανταποκρίνεται στις γνώσεις τους, χωρίς να γίνεται κουραστικό. Το περιεχόμενό του είναι δομημένο σε έξι ενότητες. Αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο, αφού ο εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να το χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και σαν εργασία για το σπίτι, εφ’ όσον αυτό καθίσταται δυνατό.
     Επιπλέον, είναι σημαντικό το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους μέσω των ανθρωπιστικών αξιών που προβάλλονται. Συμπληρωματικά, το περιεχόμενό του ακολουθεί τους κανονισμούς του ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ.
splashScreenGlossa2
ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
ΓΛΩΣΣΑ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΤΑΞΗ
Το λογισμικό που ακολουθεί αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας στις τάξεις της Ε και Στ Δημοτικού. Είναι επιστημονικά έγκυρο και συμβατό με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Ως προς το περιεχόμενο του, είναι προσαρμοσμένο τόσο στο γλωσσικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο δυσκολίας, στην ηλικία που απευθύνεται. Η οργάνωσή του είναι σπονδυλωτή, σε ενότητες. Κάθε ενότητα πραγματεύεται ένα διαφορετικό αντικείμενο εκμάθησης.
     Είναι ιδιαίτερα δημιουργικό, καθώς τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν από μόνα τους ιστορίες και κόμικς. Παρέχονται σε κάθε ενότητα σαφείς οδηγίες τόσο σε γραπτή μορφή όσο και ηχογραφημένες, που κατευθύνουν σωστά το παιδί.
      Η διδασκαλία μπορεί να γίνει είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η δυνατότητα αναγνώρισης και διόρθωσης του λάθους από το παιδί, καθώς επίσης και η αιτιολόγηση γραμματικών φαινομένων όταν δοθεί η σωστή απάντηση. Τέλος, η ύπαρξη εικόνων, χρωμάτων και ηχητικών στοιχείων, καθιστά το λογισμικό ευχάριστο και ελκυστικό για τα παιδιά.
image-01-157

Λογισμικό για τη Γλώσσα της Ε και ΣΤ τάξης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α-Β ΤΑΞΗ

Το συγκεκριμένο λογισμικό αναφέρεται σε μαθητές της Α και Β Δημοτικού και είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και ενδιαφέρον. Μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν εξάσκηση σε όλα όσα έχουν διδαχθεί μέχρι τώρα και να μάθουν διασκεδάζοντας. Καθίστε μαζί με τα παιδιά σας και δουλέψτε το. Είναι απλά καταπληκτικό!

image-01-159

Λογισμικό για τα μαθηματικά της Α και Β τάξης δημοτικού

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗ

Κάνοντας κλικ θα βρείτε το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε online χωρίς να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Αναφέρεται σε μαθητές της Γ και Δ τάξης Δημοτικού και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Καθίστε με τα παιδιά σας και μάθετε διασκεδάζοντας.

image-01-160

Λογισμικό για τα Μαθηματικά της Γ και Δ τάξης Δημοτικού

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΤΑΞΗ
Κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο μπορείτε να βρείτε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και να το χρησιμοποιήσετε online χωρίς να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Αναφέρετε στους μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης του Δημοτικού όπου έχουν την ευκαιρία να μάθουν διασκεδάζοντας. Είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και σχετίζεται με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ.
image-01-161

ΘΕΜΑΤΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κάντε κλικ στον παρακάτω τίτλο για να χρησιμοποιήσετε online χωρίς να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το παραπάνω εκπαιδευτικό λογισμικό. Αναφέρεται, με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο, στους μαθητές της Γ και Δ τάξης δημοτικού σχολείου όπου διδάσκονται το μάθημα της ιστορίας. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να συνδυάσουν τις πληροφορίες του σχολείου με το μάθημα της Ιστορίας.

Θέματα μυθολογίας, προϊστορίας και αρχαίας ελληνικής ιστορίας

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

“H επανάσταση του 1821 και οι πρωταγωνιστές της” με ιστορική και εκδοτική επιμέλεια της ομάδας των ιστορικών  της «Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού» υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Βασίλειου Παναγιωτόπουλου
Περιέχει:
• Αναλυτικό χρονολόγιο των σημαντικότερων γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης
• Βιογραφικό σημείωμα 43 πρωταγωνιστών
• Ανθολόγιο κειμένων που φωτίζουν τις μεγάλες στιγμές του Αγώνα (Απομνημονεύματα Αγωνιστών, επίσημα έγγραφα, πληροφορίες από τον Τύπο της εποχής κ.ά)
• Εικονογράφηση προσώπων και γεγονότων (περισσότερες από 100 εικόνες, γκραβούρες, ελαιογραφίες, σχέδια κ.ά)
• Μουσική επένδυση

snap-2013-02-13-at-00-14-25

Η Επανάσταση του 1821

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Κάντε κλικ στον παρακάτω τίτλο για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και να πλοηγηθείτε στο Μουσικό χωριό. Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, να μάθουν τα μουσικά όργανα, τους ήχους τους και τη βασική θεωρία της μουσικής.

intro

Το μουσικό χωριό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Κάνοντας κλικ στον παρακάτω τίτλο έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων και να παίξετε μαζί με τα παιδιά σας. Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς μέσα από το παιχνίδι οι μικροί μαθητές ευαισθητοποιούνται πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα.

c1

Περιβάλλον.Η προστασία του δάσους

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Το  drawing for children είναι ένα ικανότατο, ελεύθερο πρόγραμμα ζωγραφικής, κατάλληλο για μικρά παιδιά, το οποίο είναι ιδιαίτερα προσεγμένο, ευχάριστο και εύχρηστο για τους μικρούς μας φίλους. Τα παιδιά δεν είναι απαραίτητο να είναι σε θέση να διαβάζουν για να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Έχετε τη δυνατότητα να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να παίζετε με τα παιδιά και σε χώρους χωρίς Internet!

draw

drawing for children

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Μικροί καλλιτέχνες σε δράση» αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, μουσικής, κειμένων, εικόνων, έργων τέχνης, και επιτυγχάνει άμεσο οπτικό – ακουστικό αποτέλεσμα, επιτρέποντας τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά.

Διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την αλληλεπίδραση Η/Υ – μαθητή και προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις δυνατότητες των μαθητών, έτσι ώστε όλοι να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά και επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό, το τυχαίο, το αυθόρμητο, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών, πλουτίζοντας τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και βοηθώντας στην επικοινωνία.
Ενδείκνυται για την προσχολική αγωγή, τις πρώτες τάξεις δημοτικού, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και Α.με.Α.
Μικροί Καλλιτέχνες σε Δράση Α΄

Εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα των εικαστικών. Απευθύνεται στους μαθητές του δημοτικού σχολείου και είναι αρκετά ελκυστικό και ενημερωτικό.

Λογισμικό για τα εικαστικά Α-ΣΤ τάξη

eikastika_TUz-150x150

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
αρχείο λήψης (2)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με απλά και δημιουργικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, παιγνίδια κυκλοφοριακής αγωγής και παιγνίδια εξοικείωσης, που επιτυγχάνουν άμεσο οπτικό – ακουστικό αποτέλεσμα και επιτρέπουν τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά.  Ενδείκνυται για την προσχολική αγωγή, τις πρώτες τάξεις δημοτικού, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και Α.με.Α.

Μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και διατίθεται για εκπαιδευτικούς λόγους.

Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια

Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια Β'

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές εφαρμογές και να τις χρησιμοποιήσετε στην τάξη ακόμα και αν δεν έχετε internet!

http://users.sch.gr/cosmathan/down.htm

Advertisement

4 responses »

    • Δυστυχώς για να χρησιμοποιήσεις τα περισσότερα λογισμικά πρέπει να είσαι online. Ωστόσο υπάρχουν στο διαδίκτυο και κάποια που έχεις τη δυνατότητα να τα κατεβάσεις. Uα κάνω μια μικρή έρευνα και θα αναρτήσω στο e-mathima κι άλλα λογισμικά συναδέλφων που μπορείς να τα κάνεις download τις επόμενες ημέρες.
      Καλή συνέχεια και ελπίζω να βοηθήσω 🙂

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s