Monthly Archives: Φεβρουαρίου 2013

Μικροί καλλιτέχνες σε δράση (δωρεάν εκπαιδευτικό λογισμικό)

Standard
Μικροί καλλιτέχνες σε δράση (δωρεάν εκπαιδευτικό λογισμικό)
Το εκπαιδευτικό πακέτο «Μικροί καλλιτέχνες σε δράση» αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, μουσικής, κειμένων, εικόνων, έργων τέχνης, και επιτυγχάνει άμεσο οπτικό – ακουστικό αποτέλεσμα, επιτρέποντας τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά.
Διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την αλληλεπίδραση Η/Υ – μαθητή και προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις δυνατότητες των μαθητών, έτσι ώστε όλοι να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά και επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό, το τυχαίο, το αυθόρμητο, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών, πλουτίζοντας τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και βοηθώντας στην επικοινωνία.
Ενδείκνυται για την προσχολική αγωγή, τις πρώτες τάξεις δημοτικού, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και Α.με.Α.
Advertisement

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια

Standard
Εκπαιδευτικό λογισμικό: Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με απλά και δημιουργικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, παιγνίδια κυκλοφοριακής αγωγής και παιγνίδια εξοικείωσης, που επιτυγχάνουν άμεσο οπτικό – ακουστικό αποτέλεσμα και επιτρέπουν τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά.  Ενδείκνυται για την προσχολική αγωγή, τις πρώτες τάξεις δημοτικού, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και Α.με.Α.

Μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και διατίθεται για εκπαιδευτικούς λόγους.

Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια

Λογισμικό ζωγραφική για παιδιά

Standard
Λογισμικό ζωγραφική για παιδιά

Το  drawing for children είναι ένα ικανότατο, ελεύθερο πρόγραμμα ζωγραφικής, κατάλληλο για μικρά παιδιά, το οποίο είναι ιδιαίτερα προσεγμένο, ευχάριστο και εύχρηστο για τους μικρούς μας φίλους. Τα παιδιά δεν είναι απαραίτητο να είναι σε θέση να διαβάζουν για να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Έχετε τη δυνατότητα να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να παίζετε με τα παιδιά και σε χώρους χωρίς Internet!

Λογισμικό ζωγραφικής

Εικόνες περιγραφής

Standard
Εικόνες περιγραφής

Ο προφορικός λόγος είναι το κατ’ εξοχήν μέσον έκφρασης και επικοινωνίας. Το
παιδί ακροάται, δέχεται τις προφορικές πληροφορίες, τις επεξεργάζεται νοητικά,
επενδύει συναισθηματικά στο προϊόν που παράγεται και εκφράζεται. Δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι ο προφορικός λόγος είναι η σημαντικότερη μορφή επικοινωνιακής σχέ-
σης. Η ανάπτυξή του επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη του παιδιού, καθώς και τα
αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας.
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι: Μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες μα-
θησιακής ετοιμότητας να βοηθήσουμε το παιδί να αναπτύξει τις δεξιότητες του προ-
φορικού λόγου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να λειτουργεί κανονικά ως πομπός
και δέκτης προφορικών μηνυμάτων, να επικοινωνεί με τον προφορικό λόγο αποτελε-
σματικά με το περιβάλλον του και να διαμορφώσει την αναγκαία υποδομή, προκειμέ-
νου να είναι αποτελεσματική η μαθησιακή διαδικασία.

Αγρόκτημα

Αυλή

Εκδρομή

Λαϊκή αγορά

Παιδική χαρά

Πόλη

 

Ευχαριστούμε πολύ την Λογο…θεραπεία για την πολύτιμη βοήθεια και το πλούσιο υλικό που σύλλεξε και το μοιράστηκε μαζί μας.

Διηγούμαι και γράφω ιστορίες (Αναδιήγηση)

Standard
Διηγούμαι και γράφω ιστορίες (Αναδιήγηση)

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξάσκηση στην κατανόηση και συγγραφή κειμένου αυτοπαρουσίασης, την εκμάθηση του σχετικού λεξιλογίου, σύνδεση των ουσιαστικών με κόμμα και με και, και την εξοικείωση με στοιχεία δομής του γλωσσικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας.

 

 

Ενότητα 1

Ενότητα 2

Ενότητα 3

Ενότητα 4

Ενότητα 5

Διαβάζω (παραγωγή γραπτού λόγου- εκπαίδευση μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών)

Standard
Διαβάζω  (παραγωγή γραπτού λόγου- εκπαίδευση μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών)

Το «Διαβάζω 3» αποτελείται από:
Εικονογραφημένες ιστορίες με θέματα από την οικογενειακή ζωή
και δημιουργικές δραστηριότητες.
Το «Διαβάζω 3» δημιουργήθηκε για:
• Βελτίωση της σιωπηλής και ηχηρής αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών.
• Βελτίωση της ικανότητας των μαθητών στην κατανόηση του γραπτού λόγου.
• Δυνατότητα παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
• Δυνατότητα προφορικής και γραπτής έκφρασης προσωπικών εμπειριών
με αφόρμηση την ανάγνωση των ιστοριών.
• Εξάσκηση στην παρατήρηση, στην ανάγνωση και στη δυνατότητα επιλογής τίτλων
για κάθε ιστορία.
• Εμπλουτισμό των γεωγραφικών και πολιτισμικών γνώσεων των μαθητών.
• Εξοικείωση με τα επαγγέλματα.

Το «Διαβάζω 4» αποτελείται από οκτώ αφηγηματικές ιστορίες που έχουν ως βασικό θέμα τους τον χρόνο, με την ευρεία του έννοια, και τη σχέση του με την καθημερινή μας ζωή.
Το «Διαβάζω 4» δημιουργήθηκε με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τον αφηγηματικό λόγο και τη τη βελτίωση της ικανότητάς τους στην κατανόηση του γραπτού λόγου, τον εμπλουτισμό γνώσεων, τη ευαισθητοποίηση των μαθητών σε διαπολιτισμικά θέματα, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την έκφραση συναισθημάτων και προσωπικών σκέψεων

Διαβάζω 1

Διαβάζω 2 (πρώτο βιβλίο)

Διαβάζω 2 (δεύτερο βιβλίο)

Διαβάζω 2 (τρίτο βιβλίο)

Διαβάζω 2 (τέταρτο βιβλίο)

Διαβάζω 3 (πρώτο βιβλίο)

Διαβάζω 3 (δεύτερο βιβλίο)

Διαβάζω 4

Υλικό συναισθηματικής αγωγής

Standard
Υλικό συναισθηματικής αγωγής

Είναι δύσκολο να δοθεί ένας ολοκληρωµένος και πλήρης ορισµός του όρου συναίσθηµα
(emotion) λόγω τις ποικιλίας των συναισθηµατικών καταστάσεων που βιώνουν οι άνθρωποι. Μια
απόπειρα απόδοσης ορισµού θα ήταν πως πρόκειται για την ψυχική κατάσταση που βιώνει το
άτοµο θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες. Ορισµένοι
ερευνητές θεωρούν ως συναισθήµατα το ενδιαφέρον, τη χαρά, την έκπληξη, τη λύπη, το θυµό,
την ντροπή άλλοι όµως αναφέρονται σε µικτές ψυχικές καταστάσεις όπως η αγάπη που
περιλαµβάνει την χαρά και την αποδοχή, την φιλία που εµπεριέχει την αµοιβαιότητα χαράς και
αποδοχής (Κακαβούλης, 1997: 93).

Εδώ θα βρείτε υλικό για τη συναισθηματική αγωγή των μικρών μας φίλων το οποίο το συλλέξαμε από αξιόλογα site: (http://logotherapeia-ioannina.blogspot.gr/, http://ekpaideusi.blogspot.gr/2009/09/28.html, http://www.akida.info/)

Φατσούλες με τα συναισθήματα

Ο τροχός των συναισθημάτων

Κρυπτόλεξο των συναισθημάτων

Τραγούδια συναισθηματικής αγωγής

 

 

Λογισμικό για την εκμάθηση των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα

Standard
Λογισμικό για την εκμάθηση των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε σε ένα καταπληκτικό λογισμικό που αφορά την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα. Με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο μπορούν οι μετανάστες και παλιννοστούντες μαθητές να μάθουν γρήγορα τα ελληνικά.

Λογισμικό εκμάθησης των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα